Blockchain (part 1): misvatting over blockchain

In dit artikel wordt een grote misvatting over blockchain besproken.
Iedereen is momenteel bezig met blockchain. De technologie, onder andere populair geworden door de cryptocurrency Bitcoin, heeft bij veel organisaties vragen opgeroepen over de toepassing. In vele grote organisaties is er een aparte onderzoekscommissie ingesteld, die de mogelijkheden en onmogelijkheden gaat onderzoeken. Dataleaf krijgt heel regelmatig vragen rondom deze techniek en wat er mogelijk is. Rondom dit onderwerp zal ik twee artikelen plaatsen, waarvan dit deel 1 is.

In dit deel gaan we in op één van de grootste misvattingen van de technologie, namelijk het feit dat Blockchain dé oplossing voor samenwerking in een branche of keten is. In deel 2 gaan we in op de daadwerkelijke toepassing van de technologie en wanneer dit van toegevoegde waarde kan zijn voor een organisatie.

De omgekeerde wereld

Persoonlijk vind ik blockchain een mooie ontwikkeling. Plat vertaald betreft het een stuk techniek voor het opslaan van gegevens op een bepaalde manier, waarmee transparantie en betrouwbaarheid van de gegevens voorop staat. Hoe innovatief mooi dit ook is, het blijft één van de technische oplossingsrichtingen en we zouden het dan ook moeten behandelen als alle andere mogelijkheden die we hebben. Naast de voordelen, zijn er namelijk ook een behoorlijk aantal nadelen aan de techniek. Misschien wel de belangrijkste, dat de technologie zich in een prille fase bevindt, waarbij we nu nog niet zeker weten wat de platformen zijn, die het potentieel gaan redden op langere termijn.

Bij software ontwikkeltrajecten zijn we de laatste jaren gewend geraakt om het probleem voorop te zetten. Een organisatie heeft een specifiek probleem, of wil graag een doel bereiken. Hierbij worden vervolgens de technieken of de software bij gezocht, die dit probleem kunnen verhelpen of het doel kunnen bereiken. Na selectie van de juiste oplossingsrichting, wordt er een implementatie gedaan.Als het gaat om het onderwerp blockchain, kiezen organisaties een andere benadering. Men zet de techniek voorop en gaat vervolgens op zoek naar de toepassing ervan. Hoewel je in dit scenario ook kan komen tot een succesvolle implementatie, is het niet de meest efficiënte manier. Daarbij komt dat men niet altijd verwachtingen heeft die realistisch zijn.

Blockchain als heilige graal voor samenwerking

Eén van de grootste misvattingen over blockchain, is dat het dé oplossing is voor samenwerken in de keten. Dit is in mijn ogen een onrealistische verwachting. Keten is hierbij gedefinieerd als de schakel van organisaties in een branche die nodig is om een product van grondstoffen tot eindproduct bij een klant te krijgen. Mensen willen dit soms graag zien als “blockchain”, wat onjuist is. Michael Porter legde hiervoor de basis al in 1985 met de Value Chain en iets later werd dit gedachtegoed de Supply Chain genoemd.

Het op een goede manier samenwerken in de keten vraagt om veel meer dan het inzetten van een techniek. Het vraagt om goede afspraken die je met elkaar maakt in de keten. Het vraagt om het afstemmen van informatie en informatiesystemen en het koppelen hiervan. Hier gaat voornamelijk de inspanning in zitten. En als bedrijven dan in een keten samenwerken, afspraken hebben gemaakt, informatie delen en informatiesystemen koppelen, dan kan men overwegen of men een deel van
deze informatie gaat vastleggen in een Blockchain, of juist niet.

Blockchain is een techniek dit je kunt inzetten om data om een bepaalde manier vast te leggen. Niets meer en niet minder. In “Blockchain (part 2): wanneer kun je blockchain toepassen” gaan we in op de voordelen die je met blockchain kunt bewerkstelligen en wanneer je dit wel op een goede manier zou kunnen toepassen.