Direct naar content

Agile betekenis - Wat is Agile en wat kun je ermee?

Wat is de betekenis van agile? Als je het letterlijk vertaalt, krijg je antwoorden als ‘behendig’ of ‘wendbaar’. En dat is ook waar het in de kern op neerkomt. Agile is een projectmanagementmethode die zijn oorsprong vindt in de softwareontwikkeling, maar tegenwoordig in meerdere branches populair is. De basis is namelijk toepasbaar binnen vrijwel iedere organisatie. Het gaat vooral om snel opleveren, continu leren en blijven verbeteren. We vertellen je graag meer over de betekenis van agile en wat je er precies mee kunt!

Neem contact op
agile betekenis

Agile vs. Scrum

Hoor je agile, dan denk je vaak aan scrum. Maar agile en scrum zijn niet hetzelfde. De betekenis van agile is meer een filosofie dan een praktische methode. Scrum is naast Kanban en Extreme Programming (XP) slechts één framework binnen de overkoepelende agile denkwijze. Zometeen meer hierover!

De betekenis van Agile

De wereld verandert sneller dan ooit tevoren, dus ook de noodzaak om deze veranderingen als organisatie bij te houden groeit. Dat is waar het agile gedachtegoed is ontstaan. Agile is een manier van denken, werken en organiseren waarbij de kerngedachte is dat je als bedrijf wendbaar en flexibel moet zijn. Hierdoor kun je snel inspelen op veranderingen. Centraal staan hierbij klanttevredenheid, het welzijn van de medewerkers en gezonde resultaten voor het bedrijf.

Het ontstaan van Agile

De geschiedenis van Agile begint in de jaren 90, toen de traditionele watervalmethode de dominante aanpak was voor softwareontwikkeling. Deze methode volgde een sequentieel en lineair proces, waarbij elke fase voltooid moest zijn voordat de volgende kon beginnen. Hoewel dit proces gestructureerd leek, bracht het enkele uitdagingen met zich mee, zoals inflexibiliteit, trage reactie op veranderingen en moeilijkheden bij het inschatten van projectduur en kosten.

In reactie op deze problemen begonnen verschillende softwareontwikkelaars nieuwe benaderingen te verkennen die meer flexibiliteit en samenwerking mogelijk maakten. Dit leidde tot de opkomst van methoden zoals Scrum, Extreme Programming (XP), Crystal, Adaptive Software Development (ASD) en Dynamic Systems Development Method (DSDM), die later zouden worden geïdentificeerd als Agile-methoden.

De eerste concrete stap richting Agile vond plaats in februari 2001, toen zeventien prominente softwareontwikkelaars bijeenkwamen in Snowbird, Utah. Deze bijeenkomst resulteerde in de formulering van het Agile Manifesto, een document dat de kernwaarden en principes van Agile-softwareontwikkeling vastlegt.

Het Agile Manifesto bestaat uit vier kernwaarden:

 • Individuen en interacties boven processen en hulpmiddelen
 • Werkende software boven uitgebreide documentatie
 • Samenwerking met de klant boven contractonderhandelingen
 • Inspelen op verandering boven het volgen van een plan

Het manifest benadrukte het belang van flexibiliteit, samenwerking en het vermogen om snel te reageren op veranderingen in softwareontwikkelingsprojecten. Het legde de basis voor de principes van Agile-softwareontwikkeling.

De Agile principes

Deze vier waarden zijn weer vertaald in 12 principes:

 • Onze hoogste prioriteit is het waarborgen van de tevredenheid van onze klanten door voortdurend waarde aan hen te leveren.
 • We verwelkomen veranderingen in de scope, zelfs als deze laat in het project optreden, zolang ze waarde toevoegen voor de klant.
 • We leveren regelmatig werkende onderdelen van het project op in korte iteraties.
 • We werken dagelijks multidisciplinair samen om succesvolle resultaten te behalen.
 • Onze projecten worden uitgevoerd door gemotiveerde medewerkers, met volledige ondersteuning en vertrouwen.
 • Face-to-face communicatie is de meest effectieve manier om informatie over te brengen.
 • Een werkend product is de belangrijkste maatstaf voor de voortgang van ons werk.
 • We streven naar een constant ontwikkeltempo.
 • We besteden voortdurend aandacht aan het leveren van hoge kwaliteit.
 • Eenvoud is een centraal aspect van ons werk.
 • De beste ontwerpen ontstaan door zelforganisatie.
 • We reflecteren regelmatig op onze samenwerking en streven naar verbetering.

De voordelen van Agile werken

Kortere doorlooptijd
Loopt iets uit? Dan zorgt een agile project zorgt voor aanzienlijk minder administratie dan een traditioneel project. Je hoeft namelijk geen volledige projectplanning aan te passen, alleen de volgende sprints. Hierdoor verklein je de doorlooptijd van het totale project.

Samenwerking met de klant
Bij een agile project wordt een klant betrokken in het totale proces. Feedback en input leveren is mogelijk tijdens elke sprint, waardoor alle betrokkenen continu op de hoogte zijn en er minder ruimte is voor eigen interpretatie. Een agile project stuurt effectief op een eindresultaat dat volledig voldoet aan de wensen van de klant.

Hogere kwaliteit
Meer ruimte voor feedback betekent ook een hoger kwaliteit eindresultaat. Elk deelproduct wordt regelmatig getest, waardoor je fouten en bugs al snel ontdekt.

Minder risico’s en lagere kosten
In een agile project stuur je projecten telkens weer bij. Doordat je een hogere kwaliteit kunt leveren ligt het risico op onvoorziene kosten of -duurdere- uitloop ook meteen een stuk lager.

Meer werkplezier
Over het algemeen wordt agile door ontwikkelaars ervaren als een prettige methode om te werken. Door het werken in sprints ontstaat een hechte samenwerking tussen de ontwikkelaars. Er is minder overbodig overleg nodig en er zijn minder vragen. Ook is er snel resultaat zichtbaar wat voor motivatie bij het hele team zorgt.

Scrum, Kanban en andere agile methodes

Scrum, Lean en Kanban zijn drie verschillende Agile-methoden die elk hun eigen benadering hebben voor het beheren en uitvoeren van projecten. Hier is een uitleg over het verschil tussen deze methoden:

Scrum

Scrum is een iteratieve Agile-methode die zich richt op het beheer van complexe projecten. Scrum maakt gebruik van sprints, korte ontwikkelingscycli van 1 tot 4 weken. Iedereen heeft een bepaalde rol in zelfsturend team, zoals de Product Owner, Scrum Master en het ontwikkelingsteam. Daarnaast zijn er verschillende vastgestelde momenten, zoals de sprintplanning, daily scrum en sprint review, om de voortgang en samenwerking te bevorderen. Scrum legt de nadruk op het opleveren van werkende software aan het einde van elke sprint en het regelmatig aanpassen van de product backlog op basis van feedback.

Lean

Lean Software Development is gebaseerd op de principes van Lean Manufacturing en richt zich op het minimaliseren van verspilling en het maximaliseren van klantwaarde. Lean legt de nadruk op het elimineren van activiteiten die geen waarde toevoegen aan het eindproduct en het creëren van een stroom van waardecreatie. Met technieken zoals Value Stream Mapping wordt de workflow geoptimaliseerd. In Lean is ook de betrokkenheid van alle belanghebbenden van belang, net zoals het opbouwen van kwaliteit vanaf het begin en het leren van ervaringen om processen te verbeteren.

Kanban

Kanban richt op het visualiseren en beheren van de workflow van een project. Het kernprincipe van Kanban is het gebruik van een visueel bord, meestal een fysiek of digitaal bord met kolommen, om de verschillende stadia van het werk weer te geven. Elke kolom vertegenwoordigt een fase in het proces, zoals ’te doen’, ‘in uitvoering’ en ‘voltooid’. Taken of items worden weergegeven als kaarten of post-its en worden verplaatst van kolom naar kolom naarmate ze vorderen in het proces.

Hoewel deze methoden verschillend zijn in uitvoering, kunnen ze ook samen gebruikt worden. Bijvoorbeeld, Kanban kan worden gebruikt als een visueel hulpmiddel binnen Scrum om de workflow te beheren, en Lean-principes kunnen worden toegepast in zowel Scrum als Kanban om verspilling te verminderen en de waardecreatie te optimaliseren. Het kiezen van de juiste methode hangt af van de aard van het project, de behoeften van het team en de context waarin het wordt uitgevoerd.

 

Samenwerken volgens het Agile principe?

Eens praten over de mogelijkheden van agile samenwerken? Neem contact met ons op.