Direct naar content

Jouw vragen over intellectueel eigendom en software beantwoord

softwarearchitectuur
Nick van Tellingen 20 april 2022
Intellectueel eigendom, ook in de IT-wereld krijg je ermee te maken. Wanneer je een applicatie laat ontwikkelen bij een bedrijf kun je jezelf afvragen; ben ik eigenaar van de door DataLeaf ontwikkelde software? Hoe zorg ik ervoor dat niemand mijn software kopieert? In deze blog geven we antwoord op de meest gestelde vragen rond het intellectueel eigendom van software.

Intellectueel eigendom en auteursrecht

Allereerst, intellectueel eigendom; wat is het eigenlijk? Intellectueel eigendom is een verzamelnaam voor verschillende rechten. Deze voorkomen dat anderen zonder jouw toestemming jouw werk gebruiken. In Nederland kennen we verschillende eigendomsrechten, zoals het merkenrecht, het octrooirecht, en waar software ook onder valt: het auteursrecht. Het auteursrecht ontstaat vanzelf en hoeft dus niet aangevraagd te worden.

Welke rechten heeft de auteursrechthebbende op software?

De Auteurswet stelt dat een auteursrechthebbende (dus de maker) het recht heeft om de software te verveelvoudigen (bijvoorbeeld kopiëren) en openbaar te maken (bijvoorbeeld aan te bieden) van de software. Daarnaast beschermen de zogenoemde ‘persoonlijkheidsrechten’ de persoonlijke band tussen de maker en zijn werk. Hierdoor kan voorkomen worden dat anderen de software openbaar maken onder een andere naam, of wijzigingen aanbrengen in de software.

Wie is de auteursrechthebbende van extern ontwikkelde software?

In het beginsel geldt dat de maker van het product de auteursrechthebbende is. Dat betekent dat wanneer je door DataLeaf software laat ontwikkelen, wij over de auteursrechten beschikken. Wanneer je besluit om met ons samen te gaan werken, kun je ervoor kiezen om zelf de auteursrechten te krijgen over de software. Zo heb je de mogelijkheid om de software beschikbaar te stellen aan derden, of deze door te ontwikkelen. Heb je wat minder budget ter beschikking, dan kun je ervoor kiezen om de auteursrechten bij ons te laten.

Welke delen van software zijn beschermd?

Het auteursrecht geldt op de broncode en objectcode van de ontwikkelde software. De programmeertalen, functionaliteiten en bijbehorende bestandsformaten maken geen deel uit van de code en worden dus niet door het auteursrecht beschermd.

Rust er auteursrecht op open source software?

In tegenstelling tot wat er vaak wordt gedacht, rust er op open source software ook auteursrecht. De maker van de software heeft in dit geval zelf besloten de software ter beschikking te stellen aan anderen, onder de open source licentie. Maar dat betekent niet dat deze software niet onder het auteursrecht valt. Wanneer je je dan ook niet houdt aan de regels van de open source licentie, kun je de auteursrechten schenden.

Is mijn idee dat ik naar software laat vertalen ook beschermd?

De Auteurswet beschermt alleen de uitwerking van de software in code, wat betekent dat je naar software vertaalde idee hierdoor niet wordt beschermd. Wel zijn er andere mogelijkheden om je uitvinding of idee vast te leggen, bijvoorbeeld via een octrooi. Daarnaast kan de Handelswet je naam of logo beschermen.

Neem contact op!

Kunnen wij je helpen met een vraag over auteursrecht, of heb je een andere software gerelateerde vraag? Wij adviseren je graag.

Neem contact op
tech trends