Direct naar content

Wat is Design Thinking en hoe passen we het toe binnen softwareontwikkeling?

wat is design thinking
Nick van Tellingen 11 september 2023

Zet jouw organisatie Design Thinking al in voor het oplossen van complexe problemen? In de kern legt de Design Thinking-benadering de nadruk op het begrijpen van de problemen en behoeften van de klant, en de mogelijkheid om nieuwe waarde te creëren.

Maar hoe is Design Thinking van toepassing binnen de softwareontwikkeling? Simpel gezegd helpt het softwareontwikkelaars bij het ontwerpen van producten die in lijn zijn met de wensen van de gebruiker. De Design Thinking-benadering laat softwareontwikkelaars gebruikersgerichte elementen in hun producten integreren. Design Thinking is in feite van toepassing op alle stadia van ontwikkeling – of het nu gaat om het leggen van de ontwerpfundamenten of de testfase. In deze blog gaan we dieper in op hoe Design Thinking van toepassing is op het gehele proces van softwareontwikkeling.

Wat is Design Thinking?

Over het algemeen staan mensen erom bekend vastgeroest te zijn aan vaste denkpatronen. Heel simpel gezegd; als dat niet zo was zouden we opnieuw moeten leren lopen, eten, onze veters te strikken, of een deur te openen. Vaste denkpatronen helpen ons dus om alledaagse handelingen automatisch uit te voeren.

Aan de andere kant belemmeren die vaste denkpatronen ons ook wel eens in onze creativiteit. Technieken voor het oplossen van het ene probleem willen we ook bij het andere probleem toepassen. Dat kan werken, maar soms levert dat ook tunnelvisie op waardoor de meest logische oplossing wordt gemist.

Design Thinking is een methode die mensen helpt verder te kijken. Het legt de nadruk legt op empathie, creativiteit en iteratieve ontwikkeling om innovatieve oplossingen te creëren. Het wordt vaak toegepast in diverse domeinen, waaronder softwareontwikkeling, om gebruikersgerichte en effectieve producten en diensten te ontwerpen.

Binnen deze benadering staat de mens in het middelpunt, waarbij problemen consequent worden gedefinieerd op basis van menselijke behoeften. Met brainstormsessies worden aannames ter discussie gesteld en mogelijke (richtingen tot) oplossingen geïdentificeerd. Vervolgens maken we een prototype en testen we de oplossing in de praktijk.

Hoe passen we Design Thinking toe binnen software development?

Design Thinking is gericht op situaties waarin het probleem niet bekend of slecht gedefinieerd is. Daardoor is deze methode zo goed van toepassing binnen de softwareontwikkeling. Het stelt ontwikkelaars in staat om zich te richten op de ervaring van de eindgebruiker en om problemen op te lossen op een manier die aansluit bij de behoeften van de gebruiker. Bovendien helpt de iteratieve aanpak om risico’s te verminderen door vroegtijdig in het proces problemen op te sporen en aan te pakken. Dit resulteert in softwaretoepassingen die meer afgestemd zijn op de gebruiker en hun werkelijke vereisten.

Empathie: Het begint met het begrijpen van de behoeften en uitdagingen van de eindgebruikers. Daarom begin je met diepgaande onderzoeken, interviews en observaties.

Definiëren: Op basis van de inzichten uit de empathiefase wordt het probleem vanuit het perspectief van de gebruiker in kaart gebracht. Dit helpt om te voorkomen dat er oplossingen worden gebouwd voor de verkeerde problemen.

Ideeën genereren: Hierna vindt een brainstorm plaats over mogelijke oplossingen. Dit kan variëren van nieuwe functies en interfaces tot het heroverwegen van bestaande processen. Het doel is om diverse en creatieve ideeën te genereren.

Prototypen: Geselecteerde ideeën worden omgezet in snelle, tastbare prototypes. In softwareontwikkeling kan dit betekenen dat er ruwe schetsen, wireframes, interactieve mock-ups of zelfs minimum viable products (MVP’s) worden gemaakt.

Testen: De prototypes worden getest met echte gebruikers om te begrijpen hoe goed ze aansluiten bij de behoeften en of ze de gewenste resultaten opleveren. Dit proces levert feedback op die kan worden gebruikt om verdere aanpassingen te maken.

Itereren: Op basis van de testresultaten worden de prototypes en ontwerpen herzien en verbeterd. Dit proces van herhaaldelijk testen en aanpassen helpt om steeds betere oplossingen te ontwikkelen.

Waarom Design Thinking

Design Thinking biedt verschillende voordelen en voegt waarde toe aan diverse aspecten van probleemoplossing en productontwikkeling. Enkele van de belangrijkste voordelen;

  • Gebruikersgerichte oplossingen: Design Thinking legt de nadruk op empathie en begrip van gebruikersbehoeften. Hierdoor creëer je oplossingen die beter aansluiten bij de werkelijke behoeften van de gebruikers, wat de kans op succes en acceptatie vergroot.
  • Innovatie: De focus op creativiteit en het genereren van diverse ideeën stimuleert innovatie. Design Thinking moedigt aan tot het denken buiten bestaande kaders. Hierdoor ontstaan al snel nieuwe en originele oplossingen.
  • Snellere probleemoplossing: De iteratieve aanpak van Design Thinking maakt het mogelijk om snel te testen en te leren. Hierdoor kunnen problemen vroegtijdig worden opgespoord en opgelost. Dit zorgt voor een efficiënter ontwikkelproces en minder risico op producten die niet voldoen aan de verwachtingen van de gebruikers.
  • Verhoogde betrokkenheid: Stakeholders en gebruikers nemen actief deel in het proces. Meer betrokkenheid vergroot dan weer het draagvlak voor de uiteindelijke oplossing.

Design Thinking samengevat

In het kort draait Design Thinking om op een creatieve, flexibele en mensgerichte wijze tot een oplossing te komen. Door middel van empathie en het begrijpen van alle stakeholders definieer je het probleem, waarna je zoveel mogelijk oplossingen bedenkt en de beste selecteert. Hiervan maak je een MVP of prototype en dit test je bij de gebruikers. Met de feedback verbeter je uiteindelijk je product.

 

Samen software ontwikkelen?

Klaar om je ambities waar te maken? We vertellen je graag vrijblijvend meer over een samenwerking.

Contact
tech trends