Direct naar content

Wat zijn de taken van een scrum master?

scrum master
Nick van Tellingen 3 juli 2023

Je hebt er vast wel eens van gehoord; een scrum master. De onmisbare schakel in een scrum project. In de wereld van Agile softwareontwikkeling staat efficiëntie op nummer één en is het bereiken van meer productiviteit en flexibiliteit steeds belangrijker. Een scrum master helpt om dit voor elkaar te krijgen. Maar wat zijn zijn of haar taken en verantwoordelijkheden? Wij werken binnen onze scrum projecten met een scrum master en vertellen je graag alle in’s en out’s.

Wat is Scrum?

Scrum is een agile projectmanagementframework dat wordt gebruikt om complexe projecten te beheren en te ontwikkelen. Het is met name populair in de softwareontwikkeling, maar kan ook worden toegepast op andere gebieden.

Bij Scrum wordt het project opgedeeld in korte iteraties, genaamd sprints, die meestal twee tot vier weken duren. Tijdens elke sprint worden specifieke taken uitgevoerd om een deel van het project op te leveren

Scrum maakt gebruik van korte dagelijkse bijeenkomsten, bekend als de Daily Scrum of stand-up, waarin teamleden hun voortgang delen, problemen bespreken en de komende taken plannen. Aan het einde van elke sprint wordt er een review gehouden, waarbij het voltooide werk wordt gedemonstreerd aan de belanghebbenden, en een retrospectieve, waarbij het team reflecteert op de uitvoering en mogelijke verbeteringen bespreekt.

Het belangrijkste principe van Scrum is de flexibiliteit en aanpasbaarheid. Het stelt teams in staat om snel te reageren op veranderende behoeften en feedback van klanten, waardoor het project beter kan inspelen op onzekerheden en risico’s.

Wat doet een scrum master?

Een scrum master is de ‘coach’ in het scrum-framework en verantwoordelijk voor het gehele scrumteam. De belangrijkste focus binnen deze functie ligt bij het bevorderen en ondersteunen van een effectieve toepassing van Scrum-principes en -praktijken. Een scrum master werkt nauw samen met het ontwikkelingsteam, de opdrachtgever en andere belanghebbende. Dit creëert een omgeving waar het team optimaal kan presteren en het doel van het project maximaal behaald wordt. Ook neemt een scrum master eventuele obstakels weg, zodat de focus van de teamleden op het scrum project blijft.

Scrum master vs. projectmanager

Het belangrijkste verschil tussen een Scrum master en een projectmanager/projectleider is de focus die ze hebben. Projectmanagers richten zich voornamelijk op het resultaat van het project, zoals het realiseren van het project binnen het vooraf bepaalde budget en tijdsbestek. Ze vragen zich af of er voldoende mensen en middelen zijn om de klus te klaren.

Als Scrum Master ligt de focus op het team. Hoe kunnen we de groei van het team bevorderen? Hoe kunnen we de samenwerking binnen het team verbeteren? Hoe kunnen we efficiënter samenwerken?

Bovendien is een typische projectmanager een soort combinatie van een scrum master en een product owner. In de Scrum-methodologie zijn deze twee rollen echter gescheiden. Het is namelijk moeilijk om zowel aandacht te besteden aan het proces (scrum master) als aan de inhoud (product owner).

De taken van een scrum master

  • Faciliteren van evenementen: De scrum master speelt een actieve rol in het organiseren en faciliteren van belangrijke evenementen en meetings, zoals de sprint plannen, de dagelijkse bijeenkomst, de sprint review en de evaluatie. Zorgen dat deze bijeenkomsten structureel en productief verlopen, waarbij de focus en betrokkenheid ligt op het project, is een belangrijke taak.
  • Coachen van het team: Ook het fungeren als coach en mentor voor het ontwikkelteam behoort tot het takenpakket. Hij/zij ondersteunt het team om de Agile-principes en Scrum-waarden te begrijpen en het op de juiste manier toe te passen. Dit bevordert een cultuur van continu leren en continue ontwikkeling.
  • Voorkomen van obstakels: De scrum master legt focus op het voorkomen en oplossen van eventuele obstakels. Zo blijft de focus van het scrumteam bij het desbetreffende project. Door de nauwe samenwerking met de andere belangstellende kunnen belemmeringen snel worden opgelost, wat de productiviteit waarborgt.
  • Stimuleren van autonomie. De scrum master ondersteunt en moedigt het team aan om zelfstandig beslissingen te nemen en ondernemend te zijn. Hierdoor creëer je een omgeving waarin het team verantwoordelijkheid kan nemen voor het uitgevoerde werk. Tevens zorgt dit voor een betere samenwerking en vertrouwen binnen het team.
  • Faciliteren van communicatie: Het faciliteren van effectieve en open communicatie tussen het team, de opdrachtgever en overige belanghebbenden is een belangrijke taak. Dit zorgt voor transparantie en begrip.

Essentiële rol

De scrum master speelt een essentiële rol in het dagelijkse functioneren van het ontwikkelteam. Ze zorgen ervoor dat de juiste methodieken en vergaderingen worden toegepast, terwijl ze ook aandacht hebben voor het welzijn van de teamleden. Hierdoor is de scrum master van groot belang voor de organisatie. Meer flexibiliteit binnen de organisatie door middel van zelforganiserende teams komt immers niet vanzelf tot stand!

Neem contact op!

Meer weten over scrum of op een agile manier samenwerken? We vertellen je graag vrijblijvend meer.

tech trends