Direct naar content

Hoe wij software ontwikkelen met Microsoft technologieën C# (C Sharp), .NET (dotnet) en SQL

dotnet
Nick van Tellingen 17 april 2023

In de wereld van softwareontwikkeling zijn .NET (dotnet), C# (c sharp) en SQL drie populaire technologieën die vaak samen worden gebruikt om krachtige softwareapplicaties te ontwikkelen. Deze technologieën zijn allemaal ontwikkeld door Microsoft en bieden ontwikkelaars een robuuste en gestroomlijnde ontwikkelomgeving. Ook geeft het gebruik van Microsoft-technologieën ontwikkelaars een breed scala aan tools en middelen om uit te kiezen, waardoor het gemakkelijker wordt om oplossingen op maat te maken voor de specifieke behoeften van een bedrijf. In deze blog gaan we dieper in op hoe .NET, C# en SQL samenwerken om software te ontwikkelen.

.NET (dotnet)

.NET (dotnet) is een softwareframework dat is ontwikkeld door Microsoft. Het is bedoeld om de ontwikkeling van applicaties te versnellen door ontwikkelaars te voorzien van een brede set van bibliotheken, hulpprogramma’s en services. .NET kan worden gebruikt voor het bouwen van verschillende soorten software, waaronder webapplicaties, desktopapplicaties, mobiele apps en games.

Het .NET-framework bevat verschillende onderdelen, waaronder de Common Language Runtime (CLR), een virtuele machine die de code converteert naar machinecode en uitvoert. Het .NET-framework omvat ook de .NET Class Library, een uitgebreide set van klassen en interfaces die kan worden gebruikt om veelvoorkomende taken te vereenvoudigen, zoals bestandsbewerking, netwerkcommunicatie en gegevensopslag.

Een belangrijk onderdeel van het .NET-framework is ook de mogelijkheid om met verschillende programmeertalen te werken, waaronder C#, Visual Basic, F# en meer. Dit maakt het gemakkelijk voor ontwikkelaars om hun favoriete programmeertaal te gebruiken en toch te profiteren van de voordelen van het .NET-framework.

C# (C sharp)

C# (C sharp) is een programmeertaal die is ontwikkeld door Microsoft in 2000 als onderdeel van het .NET-framework. Het is een objectgeoriënteerde taal, wat betekent dat het code organiseert rond objecten en hun eigenschappen en methoden. Dit maakt het gemakkelijk om code te schrijven die herbruikbaar en modulair is. C# is ook een gestructureerde taal, wat betekent dat het makkelijker is om code te schrijven die makkelijker te onderhouden en te begrijpen is.

C# is bijzonder geschikt voor het bouwen van Windows-applicaties, webapplicaties en mobiele apps. Het is ook een veelzijdige taal en kan worden gebruikt voor het ontwikkelen van verschillende soorten software, waaronder applicaties voor gaming, virtual reality en augmented reality. C# is ook populair bij ontwikkelaars vanwege de eenvoudige syntax en het gebruiksgemak.

De voordelen van C#

  • Objectgeoriënteerde programmeertaal: C# is een objectgeoriënteerde programmeertaal die is gebaseerd op het concept van objecten en klassen. Hierdoor kunnen ontwikkelaars complexe softwaretoepassingen ontwerpen en bouwen die gemakkelijk kunnen worden onderhouden en uitgebreid.
  • Gemakkelijke integratie met .NET: C# is ontworpen om naadloos te integreren met het .NET-framework van Microsoft, wat betekent dat het gemakkelijk te gebruiken is in combinatie met andere .NET-talen zoals VB.NET en F#. Dit vergemakkelijkt de ontwikkeling van robuuste, schaalbare en betrouwbare toepassingen.
  • Garbage collection: C# maakt gebruik van garbage collection, waardoor ontwikkelaars zich minder zorgen hoeven te maken over geheugenbeheer. Hierdoor kunnen ontwikkelaars zich meer concentreren op het schrijven van code en hoeven ze minder tijd te besteden aan het oplossen van geheugen gerelateerde bugs.
  • Type safety: C# is typeveilig, wat betekent dat de compiler voorkomt dat ongeldige type- of waardeconversies plaatsvinden tijdens runtime. Hierdoor worden fouten in de code geminimaliseerd en is de code betrouwbaarder.
  • Betere productiviteit: C# biedt een brede set van tools en bibliotheken, waardoor ontwikkelaars productiever kunnen werken. C#-ontwikkelaars kunnen gebruik maken van tools zoals Visual Studio en .NET-bibliotheken om hun code efficiënter en sneller te schrijven.
  • Cross-platform ontwikkeling: C# is niet alleen beschikbaar voor Windows, maar kan ook worden gebruikt om cross-platform applicaties te ontwikkelen voor andere platforms, zoals Linux en macOS, met behulp van .NET Core. Dit maakt het mogelijk om dezelfde code te gebruiken voor verschillende platformen, waardoor de ontwikkelingstijd en -kosten worden verminderd.

SQL

SQL staat voor Structured Query Language en is een programmeertaal die wordt gebruikt om gegevens op te halen, te bewerken en te beheren in een relationele database. Het is een gestandaardiseerde taal die wordt gebruikt door veel relationele databasesystemen, waaronder Microsoft SQL Server, Oracle en MySQL.

SQL wordt vaak gebruikt in combinatie met andere programmeertalen, zoals C#, om gegevens op te halen en te bewerken in een database. Het wordt ook gebruikt voor het maken van rapporten en analyses op basis van de gegevens die zijn opgeslagen in de database. SQL is een krachtige taal die relaties kan leggen tussen verschillende tabellen en complexe zoekopdrachten kan uitvoeren om specifieke gegevens op te halen.

Hoe werkt SQL?

SQL werkt op basis van opdrachten die worden uitgevoerd tegen een database. Deze opdrachten worden gegeven in de vorm van SQL-query’s, die bestaan uit specifieke instructies om gegevens te manipuleren. Enkele van de belangrijkste soorten SQL-query’s zijn:

  • SELECT: Deze query wordt gebruikt om gegevens uit een database te halen. Met de SELECT-opdracht kan de gebruiker specifieke kolommen of rijen ophalen en kan hij de gegevens sorteren of filteren op basis van bepaalde criteria.
  • INSERT: Met deze query kan de gebruiker nieuwe gegevens toevoegen aan een database. De gebruiker kan hierbij specifiek aangeven welke kolommen en waarden moeten worden ingevoerd.
  • UPDATE: Deze query wordt gebruikt om bestaande gegevens in een database bij te werken. De gebruiker kan aangeven welke kolommen en waarden moeten worden bijgewerkt, en op basis van welke criteria.
  • DELETE: Met deze query kan de gebruiker gegevens uit een database verwijderen. Ook hierbij kan de gebruiker aangeven op basis van welke criteria de gegevens moeten worden verwijderd.

SQL werkt door de uitvoering van deze query’s op de database. Wanneer een query wordt uitgevoerd, wordt deze eerst gecompileerd en geanalyseerd door de SQL-engine van de database. Vervolgens wordt de query uitgevoerd en worden de resultaten teruggegeven aan de gebruiker.

Maatwerk software door DataLeaf

Het gebruik van C#, .NET en SQL samen biedt een krachtige set van tools en functies voor het ontwikkelen van maatwerk software. Door gebruik te maken van de sterke punten van elke taal en tool, kunnen we bij DataLeaf robuuste en schaalbare applicaties bouwen die in staat zijn om grote hoeveelheden gegevens te beheren en te verwerken. Met de groeiende populariteit van .NET Core en de voortdurende ontwikkeling van C# en SQL, ziet de toekomst van het ontwikkelen van software er rooskleurig uit voor ontwikkelaars die deze technologieën beheersen en begrijpen hoe ze samenwerken.

Samenwerken?

Samen toekomstbestendige software ontwikkelen met behulp van Microsoft technologie? Neem dan contact met ons op.

Neem contact op
tech trends