Direct naar content

Personalized Healthcare: Wat brengt het ons en wat is het gevaar?

dokter kijkt op Ipad
Nick van Tellingen 4 augustus 2022

De mens wordt steeds individualistischer. Iedereen heeft eigen wensen, een andere visie en de maatschappij richt zich steeds meer op het bedienen van verschillende wensen en eisen. Ook veel traditionele instituties veranderen. Zo wordt het ja-woord bij een huwelijk niet meer altijd in de kerk gegeven en daarnaast is het niet meer zo dat een man altijd met een vrouw trouwt. Veranderingen zie je terug in de gehele maatschappij en brengen voor- en nadelen met zich mee, zo ook in de zorg. Gezondheidsklachten worden complexer, uiteenleggender en we leren van eerdere behandelingen. De zorg ontwikkelt mee en bedient het individu steeds beter en op maat, wat we ook wel Personalized Healthcare noemen. We vertellen graag wat het is en wat erbij komt kijken!

Data in de zorg

Inmiddels is het begrip data bij de meeste mensen wel bekend. Het gaat hier om het verzamelen van gegevens, kennis en andere vormen van informatie. Data wordt ook in de zorg veel toegepast en dit zal alleen maar meer worden. Dankzij de informatie die we ophalen kunnen we de zorg verbeteren. Instellingen en praktijken die hier gebruik van maken presteren gemiddeld beter dan bedrijven die dit nalaten. Wat we in de zorg kunnen met data en hoe we dit toepassen bij Personalized Healthcare lees je in de onderstaande alinea’s.

Wat is Personalized Healthcare?

Bij dit type zorg gaat het om eigen participatie in het zorgtraject, maar ook daarbuiten zorgen voor een gezonde levenswijze. Het maakt de zorg doeltreffender, omdat we zorgtyperingen beter en eerder leren te herkennen en hier vroegtijdig op kunnen acteren. Dankzij diagnostische testen valt het beter in te schatten welke behandeling het beste werkt op basis van iemand zijn/haar (zorg)geschiedenis, omstandigheden, waarden en medicatie. Hierdoor valt het beter te bepalen welke innovatieve zorgvormen aansluiten bij patiënten.

Misschien is de term ‘preventieve zorg’ wel het beste voorbeeld van Personalized Healthcare. Het gaat hier namelijk om persoonlijke ondersteuning bij het managen van jouw gezondheid. Neem het voorbeeld van een smartwatch, welke een bericht verstuurd wanneer je gezondheid in gevaar is. Deze verzamelt namelijk de data die nodig is om te bepalen of je in gevaar bent. Zo kan het je bloedgroep, hartslag en andere medische gegevens meten. Als jouw hartslag vaak te hoog of onregelmatig is ontvang je een melding. Dankzij de meting en de melding kun je jezelf preventief laten nakijken. Mogelijk is er iets mis, wat je anders pas te weten komt als je verdergaande klachten had ervaren.

Baas over eigen zorg

Dankzij verschillende technologische ontwikkelingen in de zorg, zoals de Persoonlijke Gezondheidsomgeving (PGO), wordt het steeds toegankelijker om zelf bij te houden hoe het zorgproces verloopt waar je je in bevindt. In het geval van de Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ) kan de cliënt dankzij een beveiligde omgeving in het elektronische cliëntendossier via een app of webpagina inzien hoe het proces verloopt. Denk hierbij aan behandelfase, uitgevoerde behandelingen, de notulen van de zorgprofessional en ga zo maar door. Dit alles maakt het beter controleerbaar hoe de zorg verloopt en biedt transparantie richting de cliënt. Deze kan in veel gevallen zelf de uitgevoerde behandelingen goedkeuren, zodat de facturatie doorgezet kan worden richting de zorgverzekeraar.

De rol van kunstmatige intelligentie in Personalized Healthcare

Eerder schreven wij een blog over wat kunstmatige intelligentie (Artificial Intelligence) is en wat het voor ons kan betekenen. Het is een belangrijk onderdeel in de digitalisatie van de zorg en draagt eveneens bij aan de ontwikkeling van Personalized Healthcare. Hierbij vertonen machines menselijke trekjes, namelijk het leren van patronen die zij herkennen uit het verleden. Doordat er geleerd kan worden op basis van de bijgehouden data, wordt het makkelijker om kenmerkende klachten op de juiste wijze te behandelen. Als een cliënt bijzondere klachten heeft, zorgt AI ervoor dat we weten wat wel en niet heeft gewerkt in het verleden. Het systeem ondersteunt de zorgprofessional bij het opstellen van een behandelplan dat de kans op genezing vergroot, doordat het hierbij meeneemt wat in het verleden geleerd is. Het voordeel van kunstmatige intelligentie is dat het veel dieper kan zoeken, omdat het tot minimale groottes de aangeleerde patronen kan herkennen.

Een ander voorbeeld hiervan is bijvoorbeeld het herkennen van kankercellen, welke soms zodanig klein zijn dat de mens ze niet zal herkennen. Het systeem kan de cellen in een mens screenen op een niveau dat voor artsen onmogelijk zichtbaar is, waarbij het patroon wordt gezocht wat het systeem is aangeleerd. Het systeem kan sommige menselijke eigenschappen dus beter uitvoeren dan mensen zelf. Zo draagt het bij aan data die de kwaliteit van de zorg verbetert.

De nadelen van Personalized Healthcare

Minder persoonlijk contact

Zo neemt het persoonlijke contact binnen de zorg af. Veel consultgesprekken worden, voornamelijk binnen de GGZ, nu ook online gevoerd via een Teams-meeting. Ondanks dat het efficiënt is, maakt het de zorg onpersoonlijker. De band die opgebouwd wordt is voor veel mensen belangrijk en ontbreekt bij online contact. Dit kan weer een negatief effect hebben op de effectiviteit van de behandelingen.

Privacygevoelige data

Daarnaast is de zorg door alle data die erbij komt kijken ook nog eens heel privacygevoelig, omdat alles online of op een computer terug te vinden is. Op het moment dat er iets lekt of dat een systeem gehackt wordt, liggen de gegevens van een cliënt op straat. Het is belangrijk dat de leverancier van de toegepaste software beschikt over de benodigde certificaten en zijn software continu ontwikkelt, zodat de beveiligingstechniek voorloopt op de techniek van hackers.

Digitalisering en ouderen

Voor ouderen kan het zijn dat de digitalisering te snel gaat, dus zullen zij in het geval van ‘’baas over eigen zorg’’ goed geïnstrueerd moeten worden of geholpen moeten worden op de wijze die zij gewend zijn. Digitalisering is voor de nieuwe generatie uiteraard meer dan normaal en zal over het algemeen geen probleem vormen. Het is belangrijk dat hier een efficiënte werkwijze in wordt gevonden.

Afhankelijkheid

Tot slot is de eHealth veelal afhankelijk van het internet, omdat alles online staat. Wanneer een storing zich opdoet moet er dus voor een alternatief gezocht worden om de administratie te voldoen. Het is voor zorginstellingen of praktijken belangrijk om de afhankelijkheid te beperken. Wat daarbij helpt is een softwareleverancier die de klant begrijpt. Goed persoonlijk contact en prettige communicatie is hierbij vaak de basis, maar ga gerust in gesprek met hen om meer te weten te komen over hun visie en werkwijzen. Vraag bijvoorbeeld hoe zij handelen in soortgelijke situaties, hoe zij instellingen/praktijken (klanten) helpen als de branche onder druk ligt en zoek een branchegerichte leverancier. Dit betekent dat een softwareleverancier zich focust op één of soortgelijke branches. Ze zijn doelgroepgericht met hun service, product en prijs en kunnen daardoor maatwerk leveren. Hun klanten hebben in hoofdlijnen dezelfde behoefte, werken volgens dezelfde wetten en regels, hanteren dezelfde werkwijzen en kennen dezelfde stakeholders.

De voordelen van Personalized Healthcare

We kunnen wel stellen dat de ontwikkeling in techniek een aandeel heeft in de vergrijzing, omdat het (inmiddels) onmisbare voordelen met zich meebrengt. Dit zorgt er onder andere voor dat we ouder worden dan vroeger, wat positief is. De efficiëntie, het gemak en de kwaliteit van zorg gaan omhoog.

Preventief actie ondernemen

Door de mogelijkheden om je eigen gezondheid in de gaten te houden kun je preventief actie ondernemen wanneer er zorgvraag ontstaat. Dit maakt het mogelijk om een gevaarlijke situatie aan te pakken, voordat de gezondheid verder terugloopt. Dit wordt voornamelijk mogelijk gemaakt door de technologische ontwikkelingen binnen smartwatches en Fitbits

Patiënten onderscheiden

Doordat er meer bekend is over de patiënt of cliënt, kunnen zorgprofessionals de behandeling beter afstemmen op de behoefte van deze persoon. Zo kan er binnen de GGZ rekening gehouden worden met de oorzaak van de mentale problemen. Wanneer iemand mentale klachten heeft sinds de coronatijd, kan er een verband worden gelegd. Ook zullen er mensen zijn behandeld tegen dit type klachten, waardoor er een behandelplan kan worden opgesteld. In dit behandelplan wordt rekening gehouden met de oorzaak, wat er geleerd is van vorige behandelingen, maar daarnaast ook met andere persoonlijke zaken, denk aan geslacht, leeftijd, achtergrond, (medische)geschiedenis en andere factoren.

Persoonlijk herstel

Nadat een patiënt, bijvoorbeeld in het ziekenhuis, is geopereerd kan deze het hersteltraject ingaan. Ook hierbij kan rekening gehouden worden met wat het beste werkt voor het individu. Denk aan een voedingsschema waar deze persoon zich makkelijk aan houdt en waar bij voorbaat de voedingsmiddelen waar hij/zij allergisch voor is worden uitgesloten. Dit zal een positief effect hebben op het herstel, omdat ook de voedingswaarden zo gecompenseerd kunnen worden. Mogelijk zal de patiënt de voedingsmiddelen uit de aanbevolen maaltijd vissen.

Kans op genezing vergroten

Alle bovenstaande voordelen zorgen er gezamenlijk voor dat de kans op genezen vele malen groter wordt. Hoe meer we weten over de patiënt of client, hoe beter we hen kunnen helpen. Al met al is deze vorm van zorg een innovatie die we niet meer achter ons zullen laten.

 

Neem contact op

Benieuwd naar hoe Dataleaf de GGZ-cliënt laat participeren in zijn/haar zorgtraject? Ga met ons in gesprek en we vertellen je graag meer over ons ECD, genaamd Oscar!

Contact
tech trends