Direct naar content
Terug naar alle cases

Elektronisch Cliëntendossier Oscar

Dit jaar ging het nieuwe Zorgprestatiemodel van kracht voor de GGZ. Dat bracht flinke veranderingen met zich mee. Om onder andere deze reden gingen wij aan de slag met het ontwikkelen van een future-proof ECD voor de zorgprofessional.

Bezoek de Oscar ECD website
Oscar ECD

Wat is een ECD?

Inmiddels gebruikt de gezondheids- en welzijnssector al jaren het elektronische cliëntendossier (ECD). Met een ECD kunnen zorgorganisaties gegevens bijhouden over hun cliënten, waarmee ze de zorgverlening ondersteunen en de administratie eenvoudig kunnen bijhouden. Ook fungeert het ECD als geheugensteun en kan de historie van cliënten ingezien worden via de Cloud. De gegevens uit het dossier kunnen worden gedeeld, wanneer een patiënt verhuist en overstapt naar een andere zorgverlener.

Vanaf 2022 is het zorgprestatiemodel van kracht gegaan. Deze nieuwe bekostiging voor de ggz en forensische zorg zorgt voor eenvoudige regels en duidelijke nota’s. De overgang naar het zorgprestatiemodel brengt veel veranderingen met zich mee, waaronder de manier van declareren. Oscar ECD faciliteert het zorgprestatiemodel op alle fronten, waardoor de zorgprofessional minder tijd kwijt is aan administratie en nog meer de focus kan leggen op de cliënt.

Over Oscar ECD

Oscar is een Electronisch Cliënt Dossier (ECD) voor de ambulante GGZ en is geschikt voor de individuele professional, voor groepspraktijken en instellingen. Oscar ondersteunt het volledige proces van dossiervoering en (financiële -) administratie zoals het Zorgprestatiemodel dat vereist. Oscar biedt een een eigen cliëntenportaal voor veilige communicatie tussen de zorgprofessional en de cliënten. Op deze wijze kunnen zorgmedewerkers makkelijk het proces van “planning is realisatie” transparant ondersteunen.

Naast een ECD draagt Oscar ook zorg voor geïntegreerde facturatie, inclusief verwerking van retourberichten en herfacturatie. Cliëntgerelateerde mailafhandeling en agendavoering zijn geïntegreerd met de Outlook omgeving. Natuurlijk voldoet Oscar aan de laatste veiligheidseisen. De administratieve handelingen zijn op duidelijke wijze in lijn gebracht met de zorgprocessen. Hierdoor houden zorgprofessionals meer tijd over voor de zorg voor hun cliënten. Oscar biedt hoge veiligheidsnormen inzake cliëntgegevens. Je kunt vanaf iedere computer inloggen in Oscar en complexe software updates zijn verleden tijd.

Voor wie is Oscar ECD?

Oscar is er voor de vrijgevestigde, kleine en middelgrote GGZ-instellingen en GGZ-praktijken. Door ons te richten op een specifieke doelgroep en hen te betrekken bij het ontwikkelen van Oscar is het mogelijk om het product volledig af te stemmen op de behoefte van de branche en deze te overtreffen. Naast optimalisatie van de klantbehoefte van de zorgprofessional gaan we bij Oscar een stapje verder en focussen we ons ook op de belangen van de overkoepelende organen, zoals het management en directie.

 

 

Meer weten over Oscar ECD?

Lees meer over Oscar ECD op de website. Hier vind je alles over het ECD, vraag je een demonstratie aan of dien je jouw Oscar aanvraag in!

Lees meer over Oscar ECD