Tijd om jouw legacy maatwerk software te vernieuwen. Nu nog de juiste strategie.

Je hebt een legacy softwarepakket en hebt besloten deze te vervangen. Er zijn in hoofdlijnen twee strategieën om aan de slag te gaan. Namelijk het gefaseerd vervangen van de software, of het in éénmaal (Big bang) vervangen van de software.

 

Voor deel 1 van deze blog, waarin wij bespreken wanneer jouw software toe is aan vervanging, klik je hier.

Bij een gefaseerde aanpak wordt de totale vervanging opgedeeld in een aantal logische deelopleveringen die geïmplementeerd worden. Bij de Big Bang strategie wordt het pakket juist in één keer vervangen. In de praktijk hebben wij recent beide strategieën toegepast. Er bestaat dan ook geen goed of fout. Voor beide strategieën zijn argumenten te benoemen. Voor jouw organisatie maak je een afweging tussen deze argumenten en de best passende strategie. In onderstaande tabel geven we een korte opsomming van de voornaamste argumenten. 

 

 Gefaseerd
Big Bang
1. Wat is de geschatte tijdsduur van het project? Meer dan 1 jaar Minder dan 1 jaar
2. Hoe complex is het project? Zeer complex Minder complex
3. Is het technisch mogelijk nieuw en oud te laten samen werken? Mogelijk Zeer moeilijk
4. Is er voldoende budget voor het project? Vaal kostbaarder dan Big Bang. Vaak minder kostbaar dan gefaseerd
5. Kan de business wachten met de implementatie van “nieuwe” functionele onderdelen? Nee Ja
6. Is er een tijdsdruk voor het vervangen van de software? Niet meer dan gebruikelijk Ja, er zijn omstandigheden waarom er haast is bij vervanging.

 

Uiteraard moeten bovenstaande argumenten enkel als vuistregels worden genomen voor het bepalen van de hoofdlijn-strategie. In de praktijk zien we zelden een eenduidig verhaal. Onze voorkeur gaat vaak uit naar een gefaseerde aanpak, omdat je op die manier de kans krijgt per onderdeel te ontwikkelen en eventuele fouten leert voorkomen bij volgende onderdelen. Nieuwe inzicht pak je mee bij de realisatie en implementatie.

Niet altijd gaat een gefaseerde aanpak echter zo makkelijk en duidelijk als dit. Het kan zijn dat “oud”  en “nieuw” niet zomaar naast elkaar kunnen draaien, of dat het kostenaspect een grote rol speelt. In de praktijk is een gefaseerde aanpak iets kostbaarder, omdat er specifieke inspanningen moeten worden gedaan om tijdelijk “oud” en “nieuw” naast elkaar te laten draaien. Ook kan er een bepaalde tijdsdruk zijn (bijvoorbeeld het wegvallen van de ondersteuning van een pakket), waarbij het zaak is zo snel mogelijk bij de eindstreep te zijn.

Bepaal op basis van bovenstaande tabel de strategie die het beste past bij jouw traject. Uiteraard denken wij graag met je mee om de juiste strategie te bepalen.

Meer weten? Neem contact met ons op via de website.