Nieuwe IT-oplossingen? Zó creëer je draagvlak in jouw organisatie!

De implementatie van nieuwe IT-oplossingen raakt vaak meerdere medewerkers, afdelingen of zelfs organisaties. De impact van dergelijke trajecten kan ingrijpend zijn. Daarom is het belangrijk dat niet alleen de decision-makers van een organisatie worden overtuigd van de gekozen oplossing. Om de kans op weerstand zo klein mogelijk te houden; zal iedereen die de software gaat gebruiken mee moeten worden genomen in het proces. Hoe je dit goed laat verlopen? Het begint bij het creëren van draagvlak. Lees hier hoe dat werkt.

Benader het als businesscase

Grotere IT-projecten zijn veel meer dan alleen IT: Het zijn businesscases met een IT-component die primaire en secundaire bedrijfsprocessen raken. Omdat het project meer onderdelen raakt dan alleen IT, zijn er ook meerdere stakeholders. Het is dus mogelijk dat er vanuit meerdere lagen weerstand optreedt. Het is zaak om deze stakeholders te identificeren en in een vroeg stadium te betrekken in het proces. In het beste scenario gebeurt dit al voordat een definitieve keuze voor een IT-oplossing is gemaakt. Dit betekent niet dat ieder individu mag meebeslissen, dat kan namelijk het proces onnodig vertragen. Wel betekent dit dat zij zich kunnen uitspreken over hun wensen en zorgen bij de nieuwe strategie of aanpak. Dit leidt weer tot inzichten: waar binnen de organisatie moeten nog stappen worden gemaakt op basis van kennis en vaardigheden? Moet er misschien toch worden gezocht naar een andere oplossing? 

Weerstand door verandering

Net zoals bij reguliere businesscases komt bij IT-projecten weerstand vaak naar boven wanneer betrokkenen moeten veranderen. Hoe goed de bepaalde strategie voor een businesscase ook is, mensen veranderen niet graag. Weerstand komt vaak uit de personen zelf. Dit betekent niet dat zij niet het beste met de organisatie voor hebben. Integendeel: degenen die zich actief uitspreken over het gevoel van weerstand dat zij ervaren; zijn vaak juist de meest betrokken werknemers. Wel is het zaak dat de weerstand wordt weggenomen, omdat te veel weerstand een goede implementatie flink in de weg kan zitten.

Weerstand wegnemen… Hoe doe je dat op de juiste manier?

 

Ga in gesprek

Het minimaliseren van weerstand kan door de zorgen die werknemers hebben te minimaliseren. Dit doe je niet door deze weg te wuiven en jouw visie door te drukken. Veel beter werkt het om daadwerkelijk in gesprek te gaan en te achterhalen waar deze zorgen vandaan komen. Op basis van deze informatie kan feedback worden gegeven over die visie. Samen kan een ontwikkelplan worden opgesteld waarin de softwareoplossing wordt aangepast om de twijfels weg te halen, of de werknemers kunnen worden getraind om beter met de verandering om te kunnen gaan.

De rol van de softwarepartner

Een goede implementatie vraagt dus om goed management, maar vooral goede samenwerking tussen de verschillende partijen. Dit doet niet de organisatie zelf, ook de leverancier van de IT-oplossing kan hier heel goed een steentje aan bijdragen. Daarom stelt DataLeaf zichzelf op als businesspartner en niet enkel als leverancier. Wij steken graag de handen uit de mouwen en ontwikkelen wat klanten écht nodig hebben. De software die daaruit voortkomt is daardoor effectiever en wordt breder gedragen door de hele organisatie. De kans op weerstand is op die manier ook verkleind.

Ben jij op zoek naar een business partner die écht met jou meedenkt? Neem contact met ons op en we denken graag mee aan de IT-oplossing die bij jouw organisatie past.