Intelligente feedback widget ANWB website

De website is vaak het belangrijkste kanaal voor een klant om informatie te zoeken, contact op te nemen of een dienst af te nemen. Er zijn veel website statistieken voor handen die veel kwantitatieve informatie geven. De cijfers wil je vaak ook verrijken met kwalitatieve informatie van de bezoekers. Dit niet alleen algemeen, maar vooral heel specifiek over de verschillende onderdelen van de website. Nu is er echter de mogelijkheid om dit op proactieve wijze te doen middels een intelligente pop-up. ​

In samenwerking met de ANWB hebben we een pop-up ontwikkeld die feedback genereert op de gewenste onderdelen van de website. De pop-up is kort en krachtig en bevat maar een klein aantal vragen. Vooral open feedback is gewenst, omdat dit de kwalitatieve feedback geeft waar men naar op zoek is. Middels een javascript op de website wordt de pop-up gekoppeld aan de juiste webpagina. Zo is het mogelijk om gericht feedback te vragen over specifieke pagina's. 

Het is eenvoudig in te stellen aan hoeveel bezoekers de pop-up moet worden getoond. Dit kan bijvoorbeeld 1 op de 10 bezoekers zijn, maar als er dringend feedback nodig is, kan dit ook aan alle unieke bezoekers. De pop-up verschijnt als een bezoeker een bepaalde periode op de website is. Deze periode is per pagina instelbaar, zodat het kan worden afgestemd op de gemiddelde bezoekduur van een bepaalde pagina van de website.
“Het succes van ons feedback programma is mede het resultaat van onze goede samenwerking.”

pasfoto anwb
​Bart Hoogendoorn
ANWB